Profesor Stefan Sawicki, wybitny teoretyk i historyk literatury, wieloletni prorektor KUL, w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła został odznaczony papieskim Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice