Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych...


...powstało w 2005 roku z inicjatywy prof. Bogusława Marka. Głównym zadaniem Centrum jest pomoc studentom z dysfunkcją wzroku w dostępie do materiałów dydaktycznych. Pomoc polega na adaptacji materiałów dydaktycznych do indywidualnych potrzeb studentów.
Ponadto, prowadzimy pracownię dla studentów z dysfunkcją wzroku. Jest ona wyposażona w 2 stanowiska komputerowe z programem do odczytu ekranu, mową syntetyczną i 80-znakowym monitorem brajlowskim. Posiadamy również stanowisko komputerowe z powiększalnikiem. 

 

Dzięki działalności Centrum każdy student KUL z dysfunkcją wzroku ma możliwość pełnego dostępu do materiałów dydaktycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

menu tymczasowe

Autor: Andrzej Matys
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2017, godz. 15:15 - Andrzej Matys