menu tymczasowe

 

 

bariery

Usuwanie barier architektonicznych

Kluczowym zadaniem KUL CAN jest niesienie pomocy studentom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Bardzo ważnym w tym kontekście zadaniem jest usuwanie barier architektonicznych dla studentów z niepełnoprawnością. Chcemy ułatwić poruszanie się po uczelni zarówno osobom na wózkach jak i niewidomym. Pod tym względem najlepiej dostosowane są nowe budynki KUL: Centrum Transferu Wiedzy, Collegium Norwidianum, Collegium Jana Pawła II, oraz Dom Studencki przy ul. Konstantynów 1.

 

W Gmachu Głównym wyremontowano wszystkie sanitariaty, z uwzględnieniem dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano też podłogi w korytarzach, gdyż liczne nierówności powstałe w ciągu kilkudziesięciu lat stanowiły zagrożenie dla osób niewidomych i osób z trudnościami w poruszaniu się.

 

***[zdjecie/nalepka na drzwi] Wszystkie budynki posiadają tablice informacyjne w brajlu, które dla studentów niewidomych, znacząco ułatwiają poruszanie się po budynkach uczelni.

 

Rok 2009 przyniósł nowe wyzwanie jakim jest usunięcie barier architektonicznych i przystosowanie sal w rozszerzonej bazie lokalowej na Majdanku. W pierwszej kolejności wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich. W najbliższym czasie planowane są kolejne inwestycje: wykonanie wind oraz dostosowanie toalet do potrzeb studentów niepełnosprawnych.

 

***[zdjecie/platformy schodowe]Schody znajdujące się w ciągach komunikacyjnych korytarzy zostały zaopatrzone w platformy schodowe, dające możliwość samodzielnego przejazdu przez osobę poruszającej się na wózku.

 

***[zdjecie/stanowiska komputerowe] Na korytarzach wszystkich budynków miejsce swoje znalazły stanowiska komputerowe dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Stoiska te mają elektrycznie regulowaną wysokość, co umożliwia korzystanie na indywidualnie dobranej wysokości.

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

teskt

----------------------------------------------------------------------------------

 

***[zdjecie] Realizacja budowy wind w Gmachu Głównym KUL 

- inwestycja umożliwi bezproblemowe poruszanie się studentom po wszystkich trzech kondygnacjach.

 

 

Likwidacja barier architektonicznych

  • przystosowanie większości pomieszczeń do sprawnego funkcjonowania studentów niepełnosprawnych (podjazdy, windy, toalety)
  • transport na zajęcia dydaktyczne dla studentów mających trudności z
    poruszaniem się

 

 

 

 

Autor: Andrzej Matys
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2018, godz. 15:23 - Andrzej Matys