Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL oraz Federacja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Aktualność przekazu źródeł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji, która odbędzie się 1-2.04.2017 r., miejsce - Grabonóg – Gostyń.

 

Konferencja jest połączona z prezentacją wydanych publikacji:

1. edycji krytycznej pozostających dotąd w rękopisach notatek bł. Edmunda Bojanowskiego: Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, red. E. Gigilewicz, M. L. Opiela, t. I-II, Lublin 2016;

2. oraz opracowanego na jej bazie Kompendium edukacyjnego Edmunda Bojanowskiego, red. M. L. Opiela, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2016.

Kontynuacją konferencji będzie szkolenie dla nauczycieli przedszkoli realizujących program wychowania przedszkolnego w koncepcji Edmunda Bojanowskiego.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2017, godz. 10:09 - Maria Mazurek-Olszowa