Seminarium Doktorskie  prof. KUL dr hab. Kazimierza A. Kłosińskiego z
Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbędzie się 10.11.2012 roku
(sobota) w sali C 436 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II (Lublin, Al. Racławickie 14).

Program:
10:00-10:20 Mgr Jolanta Sprysak - Środowisko zewnętrzne strefy euro i kierunki kształtowania się sytuacji monetarnej w strefie euro (dokończenie referatu)
10:20-11:05 Dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL - Racjonalność
egzystencjalna ludzkości w XXI wieku

11:05-11:30 Dyskusja

11:30-11:40 Przerwa
11:40-12:25 Dr Marcin Czarnacki -Stany Zjednoczone Ameryki po I dekadzie XXI wieku.
12:25-12:40 Dyskusja

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2012, godz. 17:38 - Tatiana Rozumowska-Gapeeva