Pierwsza, autorstwa Łukasza Kossowskiego i Małgorzaty Martini, Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice,  Wyd. Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa – Toruń 2016

            Promocję poprowadzi Lechosław Lameński, kierownik Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Instytucie Historii Sztuki KUL. 

Autor książki, dr Łukasz Kossowski, historyk sztuki, absolwent KUL, jest pracownikiem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Od końca lat 70. XX wieku pasjonuje go sztuka japońska i jej wpływ na sztukę artystów europejskich, zwłaszcza artystów polskich. Opublikował cały szereg bardzo ważnych artykułów na ten temat, zarówno w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, był również autorem lub współautorem fundamentalnych wystaw poświęconych sztuce japońskiej, prezentowanych  w kraju i na świecie.

Mgr Małgorzata Martini, starszy kustosz w Muzeum Sztuki i Techniki Manggha w Krakowie jest autorką eseju wprowadzającego w promowanej książce, poświęconego  omówieniu sylwetki Feliksa Jasieńskiego i jego kolekcji wschodniej, bez której nie było by zapewne fascynacji artystów polskich sztuką Japonii.

 

Promocja druga dotyczy książki  Lechosława Lameńskiego, Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich, Wyd. KUL, Lublin 2016.

Promocję poprowadzi dr Bogusław Wróblewski, redaktor naczelny kwartalnika literacko-artystycznego „Akcent”.

Książka  Lechosława Lameńskiego, od 1982 roku  stałego współpracownika  kwartalnika,  redaktora działu plastyki i sztuki, zawiera  28 esejów – z których większość była publikowana  na łamach „Akcentu” – poświęconych wybranym artystom ze środowiska lubelskiego, reprezentujących  – zdaniem autora – jedno z najciekawszych środowisk twórczych  współczesnej Polski.

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, godz. 15:53 - Ireneusz Marciszuk