Uczestnik Seminarium Doktorskiego z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Piotr Rubaj 11 maja 2010 roku obronił pracę doktorską pt.: Zmiany międzynarodowej konkurencyjności Szwecji w drugiej połowie XX wieku w aspekcie ewolucji szwedzkiego modelu "państwa dobrobytu", przygotowaną pod kierunkiem Dr. hab. Kazimierza Albina Kłosińskiego, prof. KUL.

Recenzentami pracy byli:

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Prof. dr hab. Paweł Bożyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktorat został obroniony na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zatwierdzenie przez Radę Wydziału nastąpiło 7 czerwca 2010 roku.

GRATULACJE!!!

 

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:33 - Agnieszka Pajdowska