Kolejny chiński uniwersytet otworzył polonistykę. W Xi’an International Studies University (XISU) studia polonistyczne rozpoczęło właśnie 20 osób. Powstanie tego kierunku było możliwe dzięki rozpoczętej wiosną tego roku współpracy między KUL i XISU. 11 września 2017 r. w inauguracji nowego roku akademickiego na chińskiej uczelni oraz w pierwszych zajęciach na polonistyce wziął udział Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński. W uruchomieniu nowego kierunku studiów uczestniczył m.in. dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL, który będzie również prowadził zajęcia z chińskimi studentami.