W ramach X Międzynarodowej Konferencji Naukowej E-gospodarka - E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej (Nałęczów, 11-13 maja 2009 r.), organizowanej przez Katedrę Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych KUL oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL wygłosił referat nt. E-usługi w procesach globalizacji w XXI wieku.

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:31 - Agnieszka Pajdowska