Seminarium Doktorskie  prof. KUL dr hab. Kazimierza A. Kłosińskiego z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbędzie się 11 maja 2013 roku (sobota) w sali C 436 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14).

Program:
10:00-10:45 Mgr Jolanta Sprysak  "Sytuacja kryzysowa na Cyprze - przyczyny, uwarunkowania".
10:45-11:15 Dyskusja
11:15-11:25 Przerwa
11:25-12:10 Mgr Ilona Pytlarska  "Od GATT do WTO - rola i znaczenie organizacji na arenie międzynarodowej."
12:10-12:30 Dyskusja

Autor: Bartosz Jóźwik
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:17 - Agnieszka Pajdowska