Konferencja połączona z 45-leciem pracy naukowej prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak