12 czerwca 2015 r. - Wybory do Rady Doktorantów kadencji 2015/16

Prawo wzięcia udziału w głosowaniu ma każdy doktorant KUL, który okaże ważną legitymację doktorancką (doktorant może głosować jedynie na osoby z własnego wydziały).

Liczba mandatów na rok 2015/16 ogółem wynosi 31, w tym dla:

Wydziału Teologii - 8

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 5

Wydziału Filozofii - 3

Wydziału Nauk Humanistycznych - 8

Wydziału Nauk Społecznych - 7

 

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres mailowy: rdkulwybory@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2014 r.

W treści maila proszę podać: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów doktoranckich, tryb studiów, numer albumu, wydział, instytut, numer telefonu i adres mailowy. W przypadku osób korzystających z tzw. przedłużenia studiów oświadczenie o korzystaniu z pierwszego bądź drugiego przedłużenia. 

 

Kalendarz wyborczy wygląda następująco:

  • do 6 czerwca 2015 r. rejestracja kandydatów;
  • do 8 czerwca 2015 r. sporządzenie spisów wyborców;
  • do 11 czerwca 2015 r. kampania wyborcza;
  • 20 czerwca 2015 r. oficjalne przedstawienie wyborów władzom Uniwersytetu
Autor: Anna Dutkowska
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2015, godz. 07:56 - Anna Dutkowska