W ramach Miedzynarodowej Konferencji Naukowej Społeczeństwo - Gospodarka - Ekologia Perspektywa Caritas in Veritate, organizowanej przez Instytut Socjologii KUL, dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL wziął udział w dyskusji panelowej pt. Chrześcijańska odpowiedzialność za kształt globalnego ładu.

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:30 - Agnieszka Pajdowska