Seminarium Doktorskie  prof. KUL dr hab. Kazimierza A. Kłosińskiego z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbędzie się 12 stycznia 2013 roku (sobota) w sali C 436 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14).

Program:
10:00-10:45 Anna Dąbkowska " Perspektywy wejścia do strefy euro krajów Europy Środkowo-Wschodniej"

10:45-11:15 Dyskusja

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2013, godz. 21:53 - Tatiana Rozumowska-Gapeeva