IX Sympozjum Bliskowschodnie - program

 

 

XI Sympozjum dotyczące starożytnego Bliskiego Wschodu

„Obcy w kulturach starożytnego Bliskiego Wschodu”

Lublin 29-30 września 2016 roku

 

Dworek Staropolski KUL, Konstantynów 1, 20-708 Lublin

 

29 września

Sesja I (11.00-12.30)

 1. Dr Zofia Brzozowska (UŁ). Al-lat/Atena i Al-uzza/Afrodyta – boginie przedmuzułmańskiej Arabii i ich obraz w tekstach autorów starożytnych i wczesnochrześcijańskich.
 2. Dr hab. Piotr Briks, prof. USz. Nabi Yunis – ślady obcego proroka. Bliskowschodnie tradycje lokalne związane z historią proroka Jonasza.
 3. Dr Przemysław Piekarski (UJ), Indyjska ksenologia – Starożytny Bliski Wschód w kulturze Indii

 

Przerwa obiadowa (12.30-13.30)

 

Sesja II (13.30-15.00)

 1. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (UKSW). Słownictwo Biblii Hebrajskiej na określenie „obcych”.
 2. Dr hab. Jakub Slawik (ChAT). Obcy w tekstach narracyjnych Biblii Hebrajskiej.
 3. dr hab. Cezary Korzec (USz). Kain – paradygmat obcego.

 

Przerwa na kawę (15.00-15.20)

 

Sesja III (15.20-16.50)

 1. Dr hab. Olga Drewnowska (UW). Wizerunek Obcego w tekstach Mezopotamii.
 2. Dr Sebastian Długoborski (KUL). Udzielanie schronienia obcym jako element polityki Szubrii.
 3. Dr hab. Witold Tyborowski (UAM). Obcy w dokumentach prawno-gospodarczych okresu starobabilońskiego (XX – XVII w. przed Chr.).

 

Przerwa na kawę (16.50-17.10)

 

Sesja IV (17.10-18.40)

 1. Dr Stefan Nowicki (UWr). „On, wierne odzwierciedlenie demona gallû” – czyli jak opisywano wrogów w inskrypcjach królewskich z okresu nowoasyryjskiego (934-610 p.n.e.).
 2. Mgr Paulina Nicko-Stępień (UWr). Złe duchy i demony jako istoty obce dla ludzi starożytnej Mezopotamii.
 3. Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL. Obcy czy bliscy: zmarli w tekstach z Ugarit.

 

Kolacja (19.00-)

 

30 września

Śniadanie (8.00-8.30)

 

Sesja V (8.30-10.00)

 1. Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò (UW). Gdy obcy stają się swoi, a swoi stają się obcymi...
 2. Mgr Jerzy Fatyga (KUL). Ludy Hyksosów, Habiru i Szasu na terenie Palestyny na podstawie źródeł archeologicznych, przekazów biblijnych i egipskich.
 3. Mgr Filip Taterka (UAM). Mieszkańcy krainy Punt w źródłach egipskich.

 

Przerwa na kawę (10.00-10.20)

 

Sesja VI (10.20-11.50)

 1. Mgr Maciej H. Dąbrowski (UWr). Szkoła Janowa jako środowisko jednoczące obcych – świadectwa w Ewangelii Jana.
 2. Mgr Sławomir Poloczek (UW). Czy Chrystus stał się Chrestosem? Problem interpretacji PGM XIII i wymyślania „tożsamości konfesyjnej” dawnego skryby.
 3. Dr Przemysław Dec (UJ). Inni, obcy i wrogowie w tekstach z Pustyni Judzkiej.

 

Przerwa na kawę (11.50-12.10)

 

Sesja VI (12.10-13.40)

 1. Dr hab. Miron Wolny (UWM). Hannibal na dworze Antiocha III – zderzenie kultur czy powrót do korzeni?
 2. Dr Paweł Filipczak (UŁ). Swoi czy obcy? Namiestnicy rzymscy w Syro-Palestynie (IV–VII w. n.e.). Wprowadzenie do problematyki.
 3. Dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ. Wizerunek koczowników z Półwyspu Arabskiego w źródłach późnoantycznych (IV-V w.).

 

Przerwa obiadowa (13.40-14.40)

 

Sesja VII (14.40-16.10)

 1. dr hab. Michał Gawlikowski (UW). Międzynarodowe kontakty Palmyry: między Rzymem a Iranem.
 2. Dr hab. Katarzyna Maksymiuk (UPH w Siedlcach). Filozofowie neoplatońscy na dworze Husrowa I Anuszirwana.
 3. Mgr Bartłomiej Proc (KUL). Grek przed obliczem króla królów.

 

Organizatorzy przewidują 20 min. na referat oraz 10 min. na dyskusję.


Nowa publikacja IH

 

 

Studia nad epoką napoleońską, red. M. Baranowski, t. II,

Oświęcim2016 [Wydawnictwo Napoleon V], ss. 362.


Spacer szlakiem komisarza Maciejewskiego

 

 SEZON LUBLIN 2016

Spacer „Szlakiem Komisarza Maciejewskiego „dla zaawansowanych – Wieniawa i Miasteczko Akademickie”

 

 

 

Spacer organizowany przez Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze” w ramach V edycji miejskiej imprezy turystycznej „Sezon Lublin” (23 kwietnia – 3 maja 2016) promował walory turystyczne dzielnicy akademickiej oraz najnowszy tom z serii o komisarzu Maciejewskim pt. „Portret Wisielca” autorstwa Pana Marcina Wrońskiego. W projekcie uczestniczyli: Wiktoria Sulejmenowa (Krajoznawstwo i turystyka kulturowa KUL) oraz Maciej Pokarowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Wykonanie i oprawa „retro” zdjęć: Karolina Zarębska (Krajoznawstwo i turystyka kulturowa KUL).

 

GALERIA


Prof. Mieczysław Ryba w składzie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

 

Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 4 sierpnia 2016 r. pracownik Instytutu Historii

- dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL został powołany do składu

Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.


Nowa publikacja IH KUL

 

 

Jan Ptak, Weksylologia polska, Warszawa 2016,

[Wydawnictwo DiG], ss. 300.


XI Sympozjum Bliskowschodnie

Szanowni Państwo,

 

Z wielką przyjemnością chcemy zaprosić Państwa na kolejne

 

XI SYMPOZJUM DOTYCZĄCE STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU

 

organizowane wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Zakład Historii Starożytnej UW.

 

Tytuł tegorocznego sympozjum to:

 

OBCY W KULTURACH STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU

 

 

 

Sympozjum odbędzie się w Lublinie, w dniach 29-30 IX 2016 r. Obrady będą miały miejsce w urokliwym Dworku Staropolskim KUL, położonym w kampusie uniwersyteckim na przy ulicy Konstantynów 1, potocznie zwanym „Poczekajką”.

 

Tytuły referatów, wraz z abstraktem, prosimy nadsyłać do dnia 31 V 2016 r. na adres munnich@kul.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum.

 

Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickim wynosi 140 zł., natomiast dla doktorantów 80 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne oraz wyżywienie od obiadu 29 IX do obiadu 30 IX.

 

 

Jednocześnie proponujemy następujące noclegi:

Pokój jednoosobowy w dworku: 80 zł./os.

Pokój dwuosobowy w dworku: 60 zł./os.

Pokój jednoosobowy w akademiku: 60 zł./os.

Pokój dwuosobowy w akademiku: 50 zł./os.

Akademik jest położony ok. 100 m. od dworku.

 

Szczegółowy plan sympozjum roześlemy do wszystkich uczestników w czerwcu.

 

Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym, ponieważ – mimo że nasza lista mailingowa przez jedenaście lat rozrosła się do pokaźnych rozmiarów – zawsze może się zdarzyć, iż ktoś na przykład właśnie zmienił adres poczty elektronicznej.

 

Z wyrazami szacunku

 

Organizatorzy:

Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL

Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò

Dr Przemysław Dec

 

 


Zakup książek

Biblioteka Instytutu Historii zwraca się z prośbą do pracowników Instytutu o zgłaszanie tytułów prac naukowych, o które powinnien zostać powiększony zakładowy księgozbiór. Sugestie dotyczące zakupu nowych książek proszę kierować do mgr Anny Pawłowskiej.