Wyróżnienie w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego

 

Pan mgr Maciej Łochowski otrzymał wyróżnienie w Konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2015, zorganizowanym przez IPN. Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Paczkowskiego postanowiło uhonorować w ten sposób Autora pracy magisterskiej „Operacja »Burza« w Okręgu Armii Krajowej Lublin”, przygotowanej pod kierunkiem dr. hab. Rafała Wnuka, prof. KUL.


Wyróżnienie Jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka

 

 

 

Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski, kierownik Katedry Historii XIX wieku otrzymał wyróżnienie Jury Nagrody im. Jerzego Skowronka w dziedzinie historii i archiwistyki za książkę Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy, wydaną przez Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Wręczenie nagród miało miejsce podczas VII Warszawskich Targów Książki.


Nowa Publikacja IH KUL

 

Eugeniusz Niebelski, Wobec roku 1863. Księża w powstaniu styczniowym i ich losy, Lublin 2015 [TN KUL], ss. 440.

 

 


XI Sympozjum Bliskowschodnie

Szanowni Państwo,

 

Z wielką przyjemnością chcemy zaprosić Państwa na kolejne

 

XI SYMPOZJUM DOTYCZĄCE STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU

 

organizowane wspólnie przez Katedrę Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL, Instytut Judaistyki UJ oraz Zakład Historii Starożytnej UW.

 

Tytuł tegorocznego sympozjum to:

 

OBCY W KULTURACH STAROŻYTNEGO BLISKIEGO WSCHODU

 

 

 

Sympozjum odbędzie się w Lublinie, w dniach 29-30 IX 2016 r. Obrady będą miały miejsce w urokliwym Dworku Staropolskim KUL, położonym w kampusie uniwersyteckim na przy ulicy Konstantynów 1, potocznie zwanym „Poczekajką”.

 

Tytuły referatów, wraz z abstraktem, prosimy nadsyłać do dnia 31 V 2016 r. na adres munnich@kul.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie możność doboru referatów ze względu na ograniczony czas trwania sympozjum.

 

Opłata konferencyjna dla uczestników będących pracownikami akademickim wynosi 140 zł., natomiast dla doktorantów 80 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne oraz wyżywienie od obiadu 29 IX do obiadu 30 IX.

 

 

Jednocześnie proponujemy następujące noclegi:

Pokój jednoosobowy w dworku: 80 zł./os.

Pokój dwuosobowy w dworku: 60 zł./os.

Pokój jednoosobowy w akademiku: 60 zł./os.

Pokój dwuosobowy w akademiku: 50 zł./os.

Akademik jest położony ok. 100 m. od dworku.

 

Szczegółowy plan sympozjum roześlemy do wszystkich uczestników w czerwcu.

 

Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym, ponieważ – mimo że nasza lista mailingowa przez jedenaście lat rozrosła się do pokaźnych rozmiarów – zawsze może się zdarzyć, iż ktoś na przykład właśnie zmienił adres poczty elektronicznej.

 

Z wyrazami szacunku

 

Organizatorzy:

Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL

Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò

Dr Przemysław Dec

 


Zakup książek

Biblioteka Instytutu Historii zwraca się z prośbą do pracowników Instytutu o zgłaszanie tytułów prac naukowych, o które powinnien zostać powiększony zakładowy księgozbiór. Sugestie dotyczące zakupu nowych książek proszę kierować do mgr Anny Pawłowskiej.