Pracownicy Katedry
Działalność dydaktyczna
  • fizyka teoretyczna, kosmologia relatywistyczna, astronomia i astrofizyka, metody matematyczne w fizyce, biofizyka.

Specyfika Katedry
Pracownicy są jednocześnie naukowcami czynnie uprawiającymi naukę i publikującymi wyniki badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz wykształconymi filozofami, co pozwala na głębszy wgląd w naturę procesów poznawczych współczesnej nauki w ścisłym kontakcie z praktyką badawczą.

 

Działalność naukowa
Pracownicy Katedry w badaniach naukowych należą do 3 grup tematycznych, które się wzajemnie nakładają.

  • Pierwszą grupa (Physics & Cosmology Interest Group) aktywnie uczestniczy w rozwoju fizyki teoretycznej i kosmologii, a wyniki tych badań publikuje w renomowanych czasopismach fizycznych (baza prac pracowników katedry)
Główne zagadnienia
Kosmologia kwantowa, modele kosmogenezy, pola skalarne i ich rola w ewolucji Wszechświata, akceleracja Wszechświata, ciemna energia, ciemna materia, osobliwości kosmologiczne, kosmologia obserwacyjna, testowanie i selekcja modeli kosmologicznych, metody Bayesowskie w badaniach astrofizycznych i kosmologicznych.
  • Druga grupa (Philosophy of Physics & Cosmology Interest Group). W ramach tej grupy zagadnień katedra zajmuje się ontologicznymi i epistemologicznymi problemami fizyki, filozofią nauki w kontekście filozofii współczesnej, metodologią Bayesowską jako schematem zdobywania wiedzy w kosmologii współczesnej.

Główne zagadnienia


Filozoficzne podstawy fizyki, ontologia osobliwości, czas i przestrzeń i ich natura, układy złożone i ich rola w nauce, emergencja, struktury fizyczne, badania naukometryczne, horyzonty i granice poznania Wszechświata, modele kosmogenezy kwantowej, epistemologia modelowa i komputacyjna.

  • Trzecia grupa. Biofizyka
Główne zagadnienia
Biofizyka lipidów wchodzących w skład błon komórkowych. Antybiotyki.
  • Baza prac naukowych opublikowanych przez pracowników Katedry Fizyki Teoretycznej. Prace anglojęzyczne należą do tzw. Bazy filadelfijskiej, preprinty prac są dostępne na stronach działu WORKING PAPERS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dane wprowadził: Andrzej Zykubek

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2014, godz. 14:33 - Magdalena Leszczyńska