Justyna Kulikowska laureatką "Żurawia 2019"

Studentka retoryki stosowanej II stopnia oraz absolwentka kulturoznawstwa KUL i Justyna Kulikowska została laureatką "Żurawia 2019" czyli Lubelskiego Wyróżnienia Kulturalnego w kategorii słowo. Młoda poetka została nagrodzona m.in. za tom wierszy „Hejt i inne bangery”.

 

„Żurawie” to przyznawana od 12 lat nagroda dla młodych twórców lub animatorów kultury.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-04-15

Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2019 dla KUL

ks. prof. BartnikKapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2019 przyznała nagrody i wyróżnienia za najbardziej wartościowe osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej w ostatnim roku. Z przyjemnością informujemy, że nagrodę FENIKS Główny otrzymał ks. prof. Czesław Bartnik, a FENIKS Diamentowy trafił do rąk ks. prof. Stanisława Wilka. Nagrodzone zostały także publikacje pracowników KUL oraz Wydawnictwa KUL i Towarzystwa Naukowego KUL. Wręczenie nagród miało miejsce 6 kwietnia 2019 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie podczas uroczystej Gali zakończenia XXV Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. 

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-04-09 Czytaj dalej...

Czasopisma naukowe KUL ze wsparciem MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę czasopism zakwalifikowanych do finansowania w pierwszej edycji programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W konkursie wzięło udział 1025 redakcji czasopism naukowych, w tym 13 z KUL.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym redakcjom!

2019-03-28 Czytaj dalej...

Nagroda Bernarda O’Connor’a dla Katedry Filologii Celtyckiej KUL

irlandia Nagroda Bernarda O’Connor’a została ustanowiona w 2018 roku przez Ambasadę Irlandii jako wyraz uznania dla osób i instytucji, które w sposób znaczący przyczyniają się do wzmocnienia więzów przyjaźni, współpracy i zrozumienia pomiędzy narodem irlandzkim i polskim. Tegoroczna nagroda została przyznana Katedrze Filologii Celtyckiej w 30-lecie jej istnienia za istotny wkład w nauczanie i promowanie języka oraz dziedzictwa kulturowego Irlandii. 

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-03-22 Czytaj dalej...

Stypendium Fulbrighta dla prof. Sławomira Łukasiewicza

Znamy już nazwiska polskich pracowników naukowych, którzy w roku akademickim 2019/20 wyjadą do USA na stypendium Fulbrighta (Fulbright Senior Award). Wśród 21 laureatów stypendium znalazł się dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL dyrektor Instytutu Europeistyki KUL, który otrzymał 6-miesięczne stypendium na prowadzenie badań naukowych.

2019-03-07 Czytaj dalej...

Nominacja profesorska dla dr hab. Marioli Łaguny

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 lutego 2019 r. Kierownik Katedry Psychologii Ogólnej dr hab. Mariola Łaguna otrzymała tytuł profesora nauk społecznych.

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-02-28

Stypendia Programu im. Bekkera dla naukowców z KUL

Narodowa  Agencja Wymiany Akademickiej przyznała stypendia w ramach I edycji Programu im. Bekkera – programu mobilnościowego skierowanego do polskich naukowców. Stypendystami Programu zostali dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL (Katedra Teorii Poznania) oraz dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (Katedra Prawa Administracyjnego).

 

Serdecznie gratulujemy!

2019-02-28 Czytaj dalej...

Nominacja biskupia dla ks. dr. Wojciecha Skibickiego

14 lutego 2019 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Wojciecha Skibickiego, dyrektora wydziału nauki katolickiej Kurii diecezjalnej w Elblągu i wykładowcę liturgiki w seminariach duchownych w Elblągu i Pieniężnie, biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej. Biskup nominat jest absolwentem studiów doktoranckich z zakresu liturgiki na KUL, zwieńczonych uzyskaniem stopnia naukowego doktora w roku 2003.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby ta posługa przyniosła błogosławione owoce dla Kościoła elbląskiego.

2019-02-14

Nominacja biskupia dla ks. dr. Arkadiusza Okroja

Ojciec Święty Franciszek, 12 lutego 2019 r., mianował ks. prał. dr. Arkadiusza Okroja, proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Kiełpinie, biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Biskup nominat jest absolwentem KUL, magisterium uzyskał w 1992 r., a stopień naukowy doktora z zakresu teologii duchowości w roku 2002.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy, aby ta posługa przyniosła błogosławione owoce dla Kościoła pelplińskiego.

2019-02-14

Projekty naukowców z KUL na drodze do komercjalizacji

Kolejne cztery wynalazki naukowców z  KUL znajdą zastosowanie w praktyce. To efekt projektu „Inkubator innowacyjności”, który uniwersytet zrealizował we współpracy z UMCS. To dowód nie tylko na stale poszerzającą się współpracę między uczelniami, ale również – jak podkreśla prorektor ds. nauki i kształcenia dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL -  na to, że KUL skutecznie rozwija swoją ofertę w zakresie innowacyjnych prac wdrożeniowych.

 

 

2019-02-05 Czytaj dalej...