Wybory kadencji 2018-2022

W dniu 21 marca 2018 r.

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

OZ NSZZ 'Solidarność" KUL

wybrało nowe władze związkowe na kadencję 2018-2022

Komisja Uczelniana

1. Januszewski Andrzej– przewodniczący

2. Jabłoński Arkadiusz

3. Marzec Paweł 

4. Marzel Marek

5. Mateńko Irena

6. Mazurek Dorota

7. Rynio Alina

8. Zięba Emil

 

Komisja Rewizyjna

1. Badeńska Łucja

2. Górka Tomasz

3. Majewska Jolanta

4. Zawadzki Marcin

 

Delegaci na WZD Regionu Środkowowschodniego

NSZZ "Solidarność"

1. Jabłoński Arkadiusz

2. Marzec Dorota

 

Delegaci na WZD Regionalnej Sekcji Nauki

NSZZ "Solidarność"

1. Bartczuk Rafał

2. Marzec Paweł

3. Pietrzak Andrzej, ks.

4. Rynio Alina

 

2018-03-08

Treść pytań do Władz KUL

Na wniosek zarządu OZ NSZZ "Solidarność" KUL publikujemy listę z pytaniami oraz postulatami, które trafiły do „Solidarność” w związku ze spotkaniem Władz KUL z pracownikami 26 stycznia 2018 roku. Pytania przesłano z sekretariatu "S" drogą E-Mail JM Księdzu Rektorowi 25 stycznia br.

 

 

2018-02-20 Czytaj dalej...

Wznawiamy akcję - Przekazujemy przedmioty potrzebującym

Jeśli masz rzeczy, przedmioty w dobrym stanie i nie wiesz co z nimi zrobić - PODZIEL SIĘ Z INNYMI.
Oferowane przedmioty (odzież, sprzęt mechaniczny, elektrotechniczny, elektroniczny i inne) można przynieść do biura "Solidarności" C- 233.

Zainteresowanych Członków "Solidarności"zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

2018-02-07

Deklaracja

Jeśli chcesz należeć do OZ NSZZ "Solidarność" - wypełnij poniższą deklarację i przynieś do biura (C-233) lub prześlij na adres: solidar@kul.pl

 

Deklaracja

2017-11-29

Pożegnanie ks. bpa Kazimierza Ryczana

 

Żegnamy Ciebie Ekscelencjo, Profesorze i Duszpasterzu „Solidarności” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

2017-11-16 Czytaj dalej...

Pożegnanie śp. prof. Alfonsa Pilorza - przewodniczacego OZ NSZZ "Solidarność" KUL w latach 1994-1997

    Żegnamy Ciebie Profesorze w imieniu „Solidarności” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dla której od początku byłeś symbolem pielęgnowania życia w wielu wymiarach.

 

   

2017-07-31 Czytaj dalej...

Program rządu dla polskiej rodziny - Marian Król

Rodzina stanowi naturalny i niezastąpiony element struktury społecznej – jest jej podstawową komórką i ma fundamentalny wpływ na funkcjonowanie całego państwa. W życiu społecznym to ona stanowi podstawę dla istnienia i funkcjonowania narodu, wartości wyniesione z domu rodzinnego decydują o postawie obywateli wobec ojczyzny.

2017-02-02 Czytaj dalej...

Kapitał społeczny - dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

Szukając odpowiedzi na pytanie o przyczyny wzrostu gospodarczego najczęściej podaje się kategorie ekonomiczne takie jak choćby polityka monetarna, stopy procentowe, wysokość podatków, polityka eksportowa i importowa etc. Czy te narzędzia są jednak wystarczające? 

2017-02-02 Czytaj dalej...

Akcja Przekazujemy Przedmioty Potrzebującym

Zapraszamy wszystkich pracowników do udziału w Akcji Przekazujemy Przedmioty Potrzebującym

 

- Oferty (zdjęcie z opisem) należy przysyłać na adres dsolidar@kul.pl wraz z kontaktem do właściciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-08-04