Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL zaprasza na uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej „Pulchrum et Communicatio”  prof. dr. hab. Karolowi Klauzie, która odbędzie się 13 czerwca 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 113 o godz. 16.00.

Uroczystości będzie towarzyszyła wystawa ikon.

Fotorelacja

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2018, godz. 15:27 - Maria Mazurek-Olszowa