Spotkanie Dziekana Wydziału Filozofii prof. Moniki Walczak i pracowników Instytutu Kulturoznawstwa z panią Anną Stasiak, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie ws. współpracy i patronatu KUL nad ośrodkiem.