Seminarium Doktorskie  prof. KUL dr hab. Kazimierza A. Kłosińskiego z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbędzie się 13 października 2012 roku (sobota) w sali C 436 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14).

 
Program:
10:00-10:45 Mgr Jolanta Sprysak - Środowisko zewnętrzne strefy euro i kierunki kształtowania się sytuacji monetarnej w strefie euro
10:45-11:05 Dyskusja
11:05-11:15 Przerwa
11:15-12:00 Dr hab. Kazimierz A. Kłosiński, prof. KUL – Racjonalność egzystencjalna ludzkości w XXI wieku
12:00-12:30 Dyskusja
Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:28 - Agnieszka Pajdowska