Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. A. Jamesowi McAdamsowi

Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. A. Jamesowi McAdamsowi, która odbędzie się w piątek 29 marca 2019 r., o godz. 11.00, w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

 

Program uroczystości:

  • Wystąpienie JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego
  • Odczytanie uchwały Senatu
  • Wygłoszenie laudacji: dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL
  • Odczytanie i wręczenie dyplomu
  • Wykład Doktora Honoris Causa

 

Uroczystość uświetni Chór KUL.

 

kul_plakat_2019_dhc_mcadams

        •  

Konferencja "Przyszłość dla przeszłości. Kultura pamięci i polityka historyczna państwa w XXI w."

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
organizowanej przez nasz Instytut Nauk Politycznych i Spraw
Międzynarodowych oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej pt.
Przyszłość dla przeszłości. Kultura pamięci i polityka historyczna
państwa w XXI w. 
Konferencja odbędzie się w budynku Instytutu Europy
Środkowo-Wschodniej (ul. Niecała 5), 29-30 listopada 2018r.
Plan konferencji w załączniku
Serdecznie zapraszamy do udziału.

Z poważaniem,

Konrad Słowiński
Szczegóły: kul_plakat_2018_KONFA_29_30_listop

Konferencja naukowa pt. „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo”

20 listopada 2018: Konferencja naukowa pt. „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo”

 

 

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” i Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo”, KUL, 20 listopada 2018 roku, od godz. 10.30 (Collegium Jana Pawła II, C 618).

 

KUL_Polska_20_listopada.2018

 

 

Gorąco zapraszamy do udziału.

 

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Stępniewski


Konferencja „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania"

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Fundacją Konrada Adenauera w Polsce zorganizował konferencję pt. „Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania", promującą publikację wydaną przez PKE pod tym samym tytułem (link do publikacji:  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/98b659df-2670-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-pl/format-PDF/source-77455868). Sama konferencja rozpoczęła się Dialogiem Obywatelskim z dr Markiem Prawdą – Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Konsultacje obywatelskie: „Jaka będzie przyszłość Europy? Kierunki i koncepcje rozwoju Unii Europejskiej”

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie zapraszają na debatę o przyszłości Europy 8 października 2018 r. (poniedziałek) w sali CTW-113 (Centrum Transferu Wiedzy, Al. Racławickie 14).

 

W debacie udział wezmą:

prof. Jacek Czaputowicz - Minister Spraw Zagranicznych RP,

prof. Andrzej Podraza – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL,

prof. Zbigniew Zaleski – były Poseł do Parlamentu Europejskiego, KUL,

prof. Waldemar Paruch – Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Premiera RP, UMCS.

 


Zaproszenie na dyskusje panelowe

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Lublin, Stowarzyszeniem Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów KUL zapraszają na dyskusje panelowe, pt. "Partnerstwo Wschodnie – przyszłość instrumentu polityki wschodniej w perspektywie nowego budżetu i reformy Unii Europejskiej" oraz "Niemcy-Polska-Rosja Putina 4.0: (geo)polityka i bezpieczeństwo", które odbędą się podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie w dniu 25 września 2018 r. o godz. 14.00-15.30 oraz 15.45-17.15 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2, sala S7B.

 

program_2_


Pacownicy INPiSM KUL nagordzeni Medalem świętych Cyryla i Metodego

11 czerwca 2018 r., w ramach uroczystości 100. rocznicy powstania KUL, w Dąbrowicy miała miejsce uroczystość wręczenia Medali świętych Cyryla i Metodego metropolii przemysko-warszawskiej i wrocławsko-przemyskiej ośmiu naukowcom z KUL, szczególnie zasłużonym w badaniach nad historią, prawem kanonicznym oraz duchowością Kościoła Greckokatolickiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Kościoła Greckokatolickiego.
Medale z rąk Metropolity przemysko-warszawskiego, abpa Eugeniusza Popowicza oraz bpa wrocławsko-gdańskiego Włodzimierza Juszczaka otrzymali dwaj pracownicy Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL: prof. Andrzej Gil oraz dr Andrzej Szabaciuk.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 


Konferencja "Migracje do Unii Europejskiej - szanse i wyzwania"

Katedra Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra" zapraszają na konferencję naukową zatytułowaną "Migracje do Unii Europejskiej - szanse i wyzwania", która odbędzie się 14 czerwca o godz. 12.00 w Gmachu Głównym, sala GG - 208.

 

konferencja.14.czerwca


Udział pracowników INPiSM KUL w konferencji na Uniwersytecie Ostrawskim o państwach de facto

Dr Marcin Kosienkowski i dr Andrzej Szabaciuk uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Researching De Facto States: Evidence-Based Debates between Theory and Practice, która odbyła się na Uniwersytecie Ostrawskim w Czechach w dniu 26 kwietnia 2018 roku. Konferencja zgromadziła czeskich, polskich i węgierskich badaczy, którzy debatowali o państwach de facto, takich jak Abchazja, Cypr Północny, Górski Karabach, Osetia Południowa, Naddniestrze i Somaliland, a także o sytuacji na Ukrainie w związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Dr Marcin Kosienkowski wygłosił referat pt. Engaging with de facto states: Mission of the UN senior expert on human rights to Transnistria, dr Andrzej Szabaciuk przedstawił zaś referat pt. Displaced Persons in Ukraine on the background of separatism in the eastern part of state.

 

Program

 

Ostrava_De_facto_states_workshop_1 ostrava_de_facto_states_workshop_2

Sympozjum „Litewsko – polsko - ukraińska współpraca wojskowa. Wspólna przeszłość, wspólne wyzwania”

Wydział Nauk Społecznych KUL,  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Litewsko - Polsko - Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG w Lublinie zapraszają na międzynarodowe sympozjum poświęcone Wielkiemu Hetmanowi  Konstantemu Ostrogskiemu zatytułowane "Litewsko - polsko - ukraińska współpraca wojskowa. Wspólna przeszłość, wspólne wyzwania". Wydarzenie odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW – 113 o godz. 9.30.

 

kul_plakat_2018_brygada_sympozjum2