Polsko-ukraińska konferencja naukowa z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pt. Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy