14 sierpnia Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński spotkał się z przebywającymi w Lublinie liderami organizacji polonijnych. W trakcie spotkania omówione zostały kwestie związane z zacieśnieniem relacji pomiędzy polonijną młodzieżą a polskim środowiskiem akademickim oraz wytyczeniem nowych obszarów współpracy.