Liczba mandatów na rok 2014 /15 ogółem wynosi 32, w tym dla:

  • Wydziału Teologii - 8
  • Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - 6
  • Wydziału Filozofii - 4
  • Wydziału Nauk Humanistycznych - 6
  • Wydziału Nauk Społecznych - 9

Kalendarz wyborczy wygląda następująco:

  • do 3 czerwca 2014 r. rejestracja kandydatów;
  • do 8 czerwca 2013 r. sporządzenie spisów wyborców;
  • do 13 czerwca 2013 r. kampania wyborcza;
  • do 17 czerwca 2013 r. zgłaszanie protestów wyborczych;
  • 21 czerwca 2013 r. oficjalne ogłoszenie wyników.
Autor: Anna Dutkowska
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2014, godz. 20:33 - Anna Dutkowska