Seminarium Doktorskie  prof. KUL dr hab. Kazimierza A. Kłosińskiego z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbędzie się 14 stycznia 2012 roku (sobota) w sali C 436 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14).

 

Program

10:00-11:00

Mgr Jolanta Sprysak - Działania antykryzysowe w strefie euro

11:00-11:30

Dyskusja

11:30-11:40

Przerwa

11:40-12:10

Dr Katarzyna Sołkowicz – Cywilizacyjne uwarunkowania kapitału

12:10-12:40

Dyskusja

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2012, godz. 15:46 - Tatiana Rozumowska-Gapeeva