Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Wydział Nauk Społecznych KUL) oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL zapraszają studentów na VIII Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski, który odbędzie się 15 marca 2018 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031 (Aula Muzykologii) o godz. 14.00.

 

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

artystycznej,
retorycznej,
wypowiedzi improwizowanej

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018, godz. 08:42 - Maria Mazurek-Olszowa