W ramach polsko-niemieckiej konferencji naukowej z okazji jubileuszu 30-lecia powołania Wydziału Nauk Społecznych KUL i współpracy polsko-niemieckiej SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA W POLSCE - POSTULAT CZY RZECZYWISTOŚĆ?, organizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce (Lublin, 15-16 listopada 2010 r.) dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. KUL przewodniczył dyskusji panelowej pt. Społeczna gospodarka rynkowa po kryzysie finansowym. 

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:34 - Agnieszka Pajdowska