Seminarium Doktorskie  prof. KUL dr hab. Kazimierza A. Kłosińskiego z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbędzie się 15 października 2011 roku (sobota) w sali C 436 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14).

 

Program

10.00-10.45

Mgr Jolanta Sprysak – Sytuacja gospodarcza w strefie euro podczas kryzysu - wyzwania dla polityki pieniężnej

10.45 – 11.10

Dyskusja

11.10 – 11.20

Przerwa

11.20 - 12.05

Mgr Marcin Czarnacki - Brazylia jako mocarstwo regionalne w procesie tworzenia FTAA (autoreferat)

12.05 – 12.25

Dyskusja

12.25 – 12.35

Przerwa

12.35 – 13.35

Dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński, prof. KUL – Cywilizacyjny profil Indii (relacje z podróży)

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:36 - Agnieszka Pajdowska