Katolicki Uniwersytet Lubelski odwiedziła delegacja z Uniwersytetu Sulkhan Saba Orbeliani w Tbilisi w Gruzji. Goście: prof. Vaja Vardidze - rektor oraz prof. Bzekalava Eros - dziekan Wydziału Prawa, spotkali się z ks. prof. Antonim Dębińskim Rektorem KUL, a także z przedstawicielami Wydziału Teologii oraz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.