Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Powiat Lubelski podpisali porozumienie o współpracy. KUL reprezentowany był przez rektora ks. prof. Antoniego Dębińskiego, powiat przez starostę Pawła Pikulę i Dariusza Gaję.