Konferencja naukowa w 25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską pt. Dyplomacja papieska a Rzeczpospolita na przestrzeni dziejów.