http://www.kul.pl/akf-inauguracja-2011-2012-aula,art_32321.html

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:36 - Agnieszka Pajdowska