Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Podkomisje WKJK

 

PODKOMISJA DS. KADROWYCH

dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik, prof. KUL – przewodnicząca podkomisji

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba – Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych

dr hab. Aneta Kramiszewska – Instytut Historii Sztuki

dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL – Instytut Filologii Słowiańskiej 

dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska – Instytut Filologii Polskiej

dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL – Instytut Historii

dr hab. Anna Rutka, prof. KUL – Instytut Filologii Germańskiej

dr hab. Grzegorz Maziarczyk – Instytut Filologii Angielskiej

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL – Instytut Filologii Romańskiej – sekretarz podkomisji

 

 

PODKOMISJA DS. PROGRAMOWYCH

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka – przewodnicząca podkomisji

dr Joanna Afek – sinologia

dr hab. Janusz Bień, prof. KUL – filologia romańska

dr Elżbieta Błotnicka-Mazur – historia sztuki

dr hab. Grzegorz Bujak – zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL – edytorstwo

dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska – filologia polska

ks. dr Dariusz Piasecki – filologia klasyczna

dr Marta Pudło –  filologia germańska

dr hab. Alicja Puszka – turystyka kulturowa

dr Ewa Rzeczkowska – krajoznawstwo i turystyka kulturowa

dr Anna Sadowska – filologia angielska

dr hab. Monika Sidor – filologia słowiańska – sekretarz podkomisji

dr Monika Szabłowska-Zaremba – humanistyka cyfrowa

dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL – historia

mgr Kamila Tomaka – filologia niderlandzka

mgr Paulina Haratym – przedstawiciel studentów

 

 

PODKOMISJA DS. KONTROLI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PROCESU DYPLOMOWANIA

dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka - przewodnicząca podkomisji

ks. dr hab. Grzegorz Bujak

prof. dr hab. Eugeniusz Cyran

prof. dr hab. Agnieszka Dziuba

dr hab. Krzysztof Gombin

dr hab. Barbara Klonowska

dr hab. Aneta Kramiszewska

dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL

dr Anna Kucharska

dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL

dr Ewelina Mokrosz

dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL

dr Judyta Niedokos

dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska

dr hab. Dariusz Pachocki

dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL

dr hab. Anna Rutka, prof. KUL

dr Ewa Rzeczkowska

dr hab. Beata Siwek, prof. KUL

dr hab. Cezary Taracha

dr hab. Dorota Tomczuk

dr Iwona Wieżel

dr Irena Wodzianowska

dr hab. Katarzyna Wołowska, prof. KUL

dr Sławomir Zdziebko

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2018, godz. 12:07 - Joanna Wiatr