Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmujących studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.

Nabór wniosków trwał będzie od 17 do 28 października 2016 r. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu.

Wszelkie niezbędne informacje na temat programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego znajdują się na stronie internetowej www.edukacja.wrotapodkrapckie.pl w zakładce Stypendia dla studentów. Dodatkowe informacje, zainteresowani wsparciem stypendialnym, mogą również uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lisa-Kuli 13, pokój 26, telefon: (17) 747 59 42, adres e-mail: m.franczyk@podkarpackie.pl.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2016, godz. 10:51 - Leszek Wojtowicz