Program Seminarium dr hab. Kazimierza Albina Kłosińskiego, prof. KUL, które odbędzie się w dniu 17.12.2011 (sobota) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II s. C 436  

 

10:00-10:45

Mgr Elżbieta Ważna - Korzystne źródła lokowania kapitału przykładzie funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 1997-2010

10:45-11:05

Dyskusja

11:05-11:50

Mgr Anna Wójcik - Niestabilność gospodarki i podstawowe nieprawidłowości transformacyjne

11:50-12:10

Dyskusja

12:10-13:20

Opłatek

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2011, godz. 12:17 - Tatiana Rozumowska-Gapeeva