Seminarium Doktorskie z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych pod przewodnictwem dr hab. Kazimierza A. Kłosińskiego, prof. KUL odbędzie się 17 kwietnia 2010 roku w sali C 436 (Al. Racławickie 14) o godz. 14.

Referat pt. Innowacyjność MSP na Ukrainie wygłosi mgr Alla Bohdan.

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2010, godz. 15:16 - Tatiana Rozumowska-Gapeeva