Z okazji przypadających 19.03 imienin delegacja władz KUL (Prorektor ds. Nauki i Kontaktów Międzynarodowych o. dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL oraz Dziekan Wydziału Filozofii dr hab. Monika Walczak, prof. KUL) złożyli wizytę emerytowanej profesor KUL s. Zofii Zdybickiej. Siostra Profesor to jedna z uczennic ks. Karola Wojtyły, filozof, twórca koncepcji filozofii religii w ramach lubelskiej szkoły filozoficznej. Od 1966 r. zatrudniona KUL, od 1973 r. kierowała Katedrą Filozofii Religii, 1979-84 była kierownikiem sekcji Filozofii Teoretycznej, 1984-86 – prodziekanem Wydziału Filozofii, 1986-87 oraz 1990-99 – dziekanem Wydziału Filozofii. W 1978 r. jako pierwsza siostra zakonna w Polsce otrzymała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego i stanowisko profesora.