Konferencja naukowa nt. "Korupcja w sektorze publicznym" organizowana przez Katedrę Nauki Administracji KUL oraz Fundację "PRO BONO FUTURO". Udział w konferencji wzięli: dr Sławomir Hypś - Katedra Prawa Karnego KUL, Robert Lizak i Wojciech Tokarski - CBA, Michał Shyjatyj - Wschodnioeuropejski Instytut Rozwoju, Łuck - Ukraina oraz dr Jacek Szot z Katedry Nauki Administracji.