Mszy Świętej przewodniczył i wygłosił homilię JE Bp László Német SVD, Biskup Diecezji Zrenjanin, Serbia.