Program
10.00 - 10.45 Mgr Tatiana Rozumowska-Gapeeva – Starania Rosji o członkostwo w WTO
10.45 – 11.10 Dyskusja
11.10 – 11.25 Przerwa
11.25 - 12.10 Mgr Antoni Chrzonstowski – Cywilizacje i konwergencja
12.10 – 12.30 Dyskusja

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:36 - Agnieszka Pajdowska