Doktoranci a Konstytucja dla Nauki

 

 

 

Wychodząc naprzeciw wątpliwościom pojawiającym się w związku z wchodzącą w życie Konstytucją dla Nauki (Ustawa 2.0), MNiSW przygotowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o zmiany dotyczące doktorantów.

 

Ustawa 2.0 a doktoranci


Stypendia Ministra 2018/19!

W związku z upływającym 15 października br. terminem przekazywania przez Rektora wniosków o przyznanie studentom i doktorantom stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, a także z koniecznością ich wcześniejszego zaopiniowania przez Rady Wydziałów, informujemy, że ostatecznym terminem składania wniosków jest 3 września br. Wnioski należy składać w Dziekanacie.

 

Uprzejmie prosimy P.T. Studentów i Doktorantów o zapoznanie się z informacją na temat stypendiów, zamieszczoną na stronie MNiSW oraz wzorami wniosków:

 

https://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/


Terminy posiedzeń Rady Wydziału Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w roku akademickim 2018/2019

12 i 26 września 2018
17 października 2018
14 listopada 2018
12 grudnia 2018
16 stycznia 2019
20 lutego 2019
20 marca 2019
24 kwietnia 2019
22 maja 2019

12 i 26 czerwca 2019


Prezentacja o WNH przedstawiona przez Kolegium Dziekańskie podczas Światowego Zjazdu Absolwentów 9 czerwca 2018

Podczas spotkania Absolwentów Wydziału Nauk Humanistycznych KUL 9 czerwca 2018 r. Kolegium Dziekańskie przedstawiło prezentację obrazującą 100-letnią historię i rozwój WNH. Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z tego opracowania.

Światowy Zjazd Absolwentów WNH KUL


Kategoria A dla Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

Szanowni Państwo!

Dnia 25 maja br. otrzymaliśmy wiadomość z MNiSW przyznającą naszemu Wydziałowi naukową Kategorię A!

 

500_f_53661826_xmuxtoeby7tdvunjfg88efha6hd5o4ib

Ta kategoria odzwierciedla naszą mocną pozycję w środowisku uniwersyteckim w kraju, dlatego też wszystkim Państwu bardzo serdecznie gratulujemy!


Program PROM - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

pasek_copy

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w programie PROM, w odpowiedzi na który KUL złoży projekt na wyjazdy na okres od 5 do 30 dni dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów do dowolnego kraju świata w celu m. in.: aktywnego udziału w konferencji, zebrania materiałów do pracy naukowej lub przeprowadzenia badań/pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, udziału w krótkich formach szkolenia, prowadzenia zajęć lub udziału w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.
 
Szczególnie preferowane będą wyjazdy nauczycieli akademickich i doktorantów, którzy do momentu rozpoczęcia planowanego wyjazdu nie ukończą 40 lat.

 

Więcej informacji tutaj.