Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL oraz Fundacją Konrada Adenauera zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. „Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy, która odbędzie się 2 grudnia 2016 r. w sali 204 Collegium Iuridicum.

 

Konferencja stanowić będzie forum wymiany poglądów dotyczących ewolucji w pojęciu swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz ponownego spojrzenia na zasady wykonywania swobód rynku wewnętrznego, ze szczególnym zaakcentowaniem znaczenia przesłanek ograniczających ich urzeczywistnienie.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2017, godz. 13:28 - Anna Swęda