Uprzejmie zapraszamy na IV Forum Regionalistyczne, które odbędzie się 2 grudnia br., organizowane przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Tegoroczna edycja Forum poświęcona będzie europejskiej polityce spójności w perspektywie 2014-2020.

 

Przyjęcie tego obszaru badań wynika z rozpoczęcia prac nad przygotowaniem dokumentów programowych dotyczących realizacji europejskiej polityki spójności w latach 2014-2020. Mając na uwadze dotychczasowe zaangażowanie środowisk naukowych w realizację tej polityki, organizując IV Forum Regionalistyczne chcielibyśmy stworzyć warunki do wymiany doświadczeń, dyskusji i przekazania rekomendacji na lata 2014-2020.

 

Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę na europejską politykę rolną oraz Partnerstwo Wschodnie, które staje się coraz bardziej rozpoznawalnym znakiem działań Unii Europejskiej na wschodzie Europy. Należy podkreślić, że Partnerstwo Wschodnie jest polityką młodą, w której Polska, sprawując prezydencję w UE w drugiej połowie 2011 roku, może odegrać szczególną rolę, czyniąc Partnerstwo głównym celem działań wobec państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego.

 

Mamy nadzieję, że tegoroczne ujęcie problematyki europejskiej polityki spójności będzie ciekawym wydarzeniem naukowym, jak również wydarzeniem o znaczących walorach dla praktyki politycznej. W naszych spotkaniach zawsze uczestniczył dr Janusz Lewandowski, obecnie komisarz Unii Europejskiej ds. budżetowych. Komisarz swoją obecność zapowiedział i tym razem. W tej sytuacji uważamy, że będzie to również świetna okazja do przedstawienia przez różne środowiska wniosków z realizacji programów społeczno-gospodarczych perspektywy finansowej 2007-2013, atakże rekomendacji na lata 2014-2020.

 

Do Pobrania:

 

Program

Zaproszenie

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:58 - Agnieszka Pajdowska