Program Seminarium Doktorskiego prof. KUL, dr hab. Kazimierza Albina Kłosińskiego z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

2.10.2010 (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14, sala C 436).

 

10.00-10.45

Mgr Marcin Czarnacki - Brazylia jako mocarstwo

regionalne w procesie tworzenia FTAA

10.45 – 11.15

Dyskusja

11.15 – 11.30

Przerwa

11.30-12.15

Mgr Antoni Chrzonstowski - Cywilizacje w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej

12.15-12.45

Dyskusja

 

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 09:34 - Agnieszka Pajdowska