OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nowe szanse – nowe wyzwania

 

Organizatorzy:   Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Wydział Teologii KUL

Data: 20 listopada 2012 roku

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, sala 1031

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

   Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
  Żródło: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

 

8.30  -  Rejestracja uczestników

9.00  -  Powitanie i otwarcie konferencji:

 

Sesja I  Wdrażanie Konwencji ONZ

9.15–10.45

Moderator: Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL


Prof. zw. Janusz Kirenko, UMCS Lublin

Modele niepełnosprawności w perspektywie Konwencji ONZ

Krystyna Mrugalska – prezes Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ ratyfikowana. Czym jest i jak może wpłynąć na jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Polsce, Europie i na świecie.

Minister Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Działania rządu polskiego zmierzające do urzeczywistnienia i upowszechnienia zapisów Konwencji ONZ

Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Realizacja zapisów Konwencji ONZ na poziomie samorządu

 

10.30 –10.45 – Podsumowanie sesji pierwszej

10.45 – 11.15 – Przerwa kawowa

 

 

Sesja II  Praktyczny wymiar Konwencji ONZ

11.15 – 12.45

Moderator: Dr hab. Maria Chuchra

 

Marek Stępniak – Prezes Fundacji Fuga Mundi, Lublin                                            

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością – nowe wyzwania
Mirosław Wróblewski - Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa

Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością

Doc. Jarosław Żbikowski, dr Dominik Dąbrowski – Wyższa Szkoła Państwowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Dostępność rynku pracy dla osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich

Ks. dr hab. Witold Janocha, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Od charytatywności do inkluzji – osoba niepełnosprawna jako równorzędny partner

w stosunkach społecznych

 

12.35-12.45 – Podsumowanie sesji drugiej

12.45-13.00 – Przerwa na kawę

 

Sesja III

Panel dyskusyjny:

Jak osiągnąć równouprawnienie osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym?

 

13.00-14.00

Moderator: prof. Janusz Kirenko

 

Uczestnicy dyskusji:

Jarosław Duda - Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych; Małgorzata Mądry - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie; Marek Stępniak - Prezes Fundacji Fuga Mundi Lublin; Mirosław Wróblewski - Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; Jarosław Żbikowski - Wyższa Szkoła Państwowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 

 

14.00 – Zakończenie konferencji ks. dr hab. Witold Janocha

 

*  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji 

 


 

Patronat naukowy

Ks. prof. zw. dr hab. Mirosław Kalinowski

Ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL

Dr hab. Maria Chuchra

 

Patronat honorowy

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Minister Jarosław Duda

 

Komitet organizacyjny

Ks. dr hab. Witold Janocha

Dr Marta Kozak

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2013, godz. 15:06 - Ewa Zięba