20-21.10 Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza Linguistics Beyond and Within 2016: Controversy in Linguistics and Language Studies

Logo Linguistics Beyond and Within 2016Katedra Językoznawstwa Stosowanego, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego, Katedra Filologii Celtyckiej oraz Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego Instytutu Filologii Angielskiej KUL zapraszają do wzięcia udziału w czwartej Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej Linguistics Beyond and Within 2016: Controversy in Linguistics and Language Studies, która odbędzie się 20-21 października 2016 r. w Collegium Norwidianum KUL.

Konferencja skierowana jest do językoznawców zajmujących się nowatorskimi podejściami do szeroko pojętego językoznawstwa. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli i aktualnych badań między naukowcami z Polski i z zagranicy.

Wykłady plenarne wygłoszą: John Harris (University College London, Wielka Brytania), Gillian Ramchand (University of Tromsø, Norwegia), Ewa Willim (Uniwersytet Jagielloński) i Jane Willis (konsultant ds. metodyki nauczania języka angielskiego, Wielka Brytania).

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2016, godz. 14:34 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2016-09-28