Seminarium Doktorskie  prof. KUL dr hab. Kazimierza A. Kłosińskiego z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbędzie się 20 kwietnia 2013 roku (sobota) w sali C 436 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14).

 

Program:

10:00-10:45 Mgr Jolanta Sprysak  "Propozycje reform strukturalnych w sektorze bankowym krajów  UE na podstawie Raportu Grupy Liikanen'a".

10:45-11:15 Dyskusja

11:15-11:25 Przerwa

11:25-12:10 Mgr Agata Wancio  "Ścieżka rozwojowo-inwestycyjna Polski w kontekście światowego kryzysu finansowo-gospodarczego lat 2008-2010"

12:10-12:30 Dyskusja

Autor: Bartosz Jóźwik
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2013, godz. 22:04 - Bartosz Jóźwik