50-lecie „Zeszytów Naukowych KUL"

Historia pokazuje, że w przypadku najlepszych inicjatyw trudno po pewnym czasie odtworzyć ich genezę i przywołać nazwiska autorów pomysłu. Zazwyczaj mówi się wtedy, że „w środowisku powstała myśl...". To zdumiewające, ale właśnie tak było również w przypadku „Zeszytów Naukowych KUL" - środowisko akademickie, ośmielone wydarzeniami października 1956 roku i popaździernikową „odwilżą", postanowiło zrealizować pomysł wydawania kwartalnika przeznaczonego dla szerszych, niż tylko akademickie środowisk katolickiej inteligencji. Pierwsze zebranie zespołu redakcyjnego nowego czasopisma odbyło się 28 października 1957 roku. Uczestniczyli w nim: ks. rektor prof. M. Rechowicz, prof. Józef Szymański - kierownik Wydawnictw KUL, red. Konstanty Turowski, powołany na sekretarza redakcji, oraz przedstawiciele wydziałów. Podczas spotkania ustalono nie tylko tytuł czasopisma, ale także określono jego program merytoryczny. Zgodę władz państwowych uzyskano prawdopodobnie późną jesienią roku 1957, o czym ówczesny rektor ks. prof. Marian Rechowicz poinformował Senat Akademicki na posiedzeniu w dniu 24 I 1958 roku.

 

W zamyśle twórców przedsięwzięcia każdy numer „Zeszytów Naukowych KUL" miał zawierać trzy części. Pierwszą tworzyły „Rozprawy i artykuły", drugą „Sprawozdania i recenzje". Trzecią stanowił dział „Z życia Uniwersytetu". Jego tytuł zmieniono najpierw na „Z problemów i życia Uniwersytetu", a po ukazaniu się kilku pierwszych numerów „Biuletynu Informacyjnego KUL" po raz kolejny zmieniono jego brzmienie i do dziś ukazuje się jako „Diariusz wydarzeń uniwersyteckich". W 1957 roku władze Uczelni zabiegały o zgodę władz państwowych na wydawanie czasopisma w nakładzie 7 tys., jednak uzyskano pozwolenie tylko na tysiąc egzemplarzy.

 

Do roku 1972 pracami redakcyjnymi kierował red. Konstanty Turowski, potem na stanowisku redaktora naczelnego pojawiali się kolejno: prof. Antoni B. Stępień (1973-1975, 1983-1993), ks. prof. Wacław Hryniewicz (1976-1978), o. prof. Mieczysław Albert Krąpiec (1979-1983), któremu ze względu na pełnione przez niego obowiązki rektorskie pomagał ks. mgr Edmund Rink, prof. Stanisław Fita (1994-2000), ks. prof. Józef Herbut (2000-2003) i od roku 2003 - ks. prof. Henryk Witczyk.

 

Zarówno pomysłodawcom, jak też realizatorom pomysłu: redaktorom naczelnym, sekretarzom redakcji i wszystkim autorom, udała się rzecz zupełnie niebywała: stworzyli i rozwijają interdyscyplinarne akademickie forum myśli chrześcijańskiej. Od pięćdziesięciu lat publikują znaczące i wartościowe rozprawy naukowe z różnych dziedzin wiedzy. Dbają zarówno o ich poziom merytoryczny, jak i redakcyjny. Praca wszystkich tych osób, które z racji ich zaangażowania należałoby tutaj wymienić, ale z oczywistych względów uczynić tego nie sposób, sprawia, że „Zeszyty Naukowe KUL" stały się marką rozpoznawaną w środowisku akademickim i gwarancją doskonałej jakości. Społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II składa tym wszystkim osobom wyrazy ogromnej wdzięczności za ich trud i poświęcenie, a aktualnemu Zespołowi Redakcyjnemu życzy wspaniałych sukcesów w służbie Uniwersytetu.

 

Ks. Prof. Dr Hab. Stanisław Wilk
Rektor KUL

 

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2008, godz. 12:43 - Robert Kryński