Katedra Teologii Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie KUL zaprasza na sympozjum 25 lat Karty Praw Rodziny - aktualność i wartość przesłania w dniu 21 października 2008 r., Aula Collegium Jana Pawła II (X piętro, C-1031).

 

PROGRAM:

10.00 - Powitanie gości - Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - Dziekan Wydziału Teologii KUL.

10.05 - Wprowadzenie do problematyki sympozjum - JE Ks. bp Kazimierz Górny - Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.

10.15 - Wykład: Karta Praw Rodziny - aktualność przesłania po 25 latach - JE Ks. bp dr Stanisław Stefanek - Wiceprzewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.

10.45 - Wykład: Prawa Rodziny - między treścią prawa naturalnego a prawem stanowionym - Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB - Kierownik Katedry i Zakładu Metafizyki KUL.

11.15 - Przerwa.

11.45 - Wykład: Aktualna nowelizacja Kodeksu Rodzinnego w zakresie osobowych relacji między rodzicami a dziećmi - Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński - Instytut Nauk Prawnych PAN. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

12.15 - Wykład: Model polskiej polityki prorodzinnej - kierunek potrzebnych zmian legislacyjnych - Joanna Kluzik-Rostkowska - Poseł na Sejm RP.

12.45 - Dyskusja.

13.30 - Obiad.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2014, godz. 10:48 - Ewa Zięba